БЕЗПЛАТНА доставка до офис на еконт при поръчки над 150.00лв.

  Томбола за спален комплект

  Регламент на промоционалната кампания ,,Томбола за спален комплект‘‘

  Настоящият регламент дефинира правилата на организация и провеждане от ,,ММ БИЛД 9802’’ ЕООД, вписана в Търговския регистър и водена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 203739960 (по-долу наричана Организатор) на промоционалната кампания ,,Томбола за спален комплект‘‘.

  1. Място и период.

  Промоционалната кампания ще се проведе в периода от 19.08.2022 г. до 29.08.2022 г. включително в електронния магазин Bedzone.bg.

  1. Правила, стоки и услуги в кампанията.

  Всеки клиент, който направи поръчка на стойност над 100 лв., автоматично участва в томбола за награда – спален комлект. След края на горепосочения период на кампанията, победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип. С него ще се свърже екипът на Организатора чрез предоставения имейл или телефон за връзка.

  III. Комбиниране на промоционалната кампания с други намаления.

  Промоционалната кампания не може да се комбинира с други акции, промоции или с подписани от Организатора партньорски договори, освен ако в тях не е постановено обратното.

  1. Адрес за кореспонденция.

  Цялата кореспонденция може да бъде осъществявана чрез следните имейл адреси: office@bedzone.bg ; sales@bedzone.bg. Или на телефон: +359 898 615 003.

  1. Заключителни постановления.
  2. В случаи на възникнали въпроси във връзка с настоящия Регламент, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнителна информация чрез посочените имейл адреси за кореспонденция: office@bedzone.bg ; sales@bedzone.bg или на телефон: +359 898 615 003.
  3. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната кампания и/или да я преустанови. Това включва публично оповестяване на предвидените промени в електронния магазин на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  4. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата кампания, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган на територията на страната.

  19.08.2022 г.